Spotkania Coffee House

Spotykamy się w każdy piątek o godzinie 18:00, na ul. Wałowej 7 w Świebodzinie!

Chcemy wyjść do tych, którzy zarówno w oczach świata, jak i często w swoich własnych, są wyrzutkami. Wiemy, że Jezus będąc tu na ziemi nigdy takich ludzi nie pomijał. Coffee House to duchowa i społeczna służba na rzecz tych, którzy są z dala od normalnego życia, są osamotnieni i zagubieni. Jesteśmy pewni tego, ze angażując wiarę w Boga, która wzmacnia proces leczenia, jest to możliwe do naprawienia. Coffee House działa w sferze budowania motywacji do leczenia oraz szerzej do zmiany swojego życia.

Co to jest Coffee House?

“Życie jest darem, od nielicznych dla wielu, od tych, którzy wiedzą i mają dla tych, którzy nie wiedzą i nie mają.”

Amadeo Modigliani
  • To grupa ludzi, którzy w swoich sercach noszą brzemię pomocy ludziom uzależnionym, potrzebującym, bezdomnym, ubogim.
  • To aktywne docieranie do ludzi uzależnionych w ich własnych środowiskach, w domach, na ulicach, na dworcach.
  • To organizowane przynajmniej raz na tydzień, stałego spotkania, aby rozmawiać z osobami uzależnionymi, dzielić się z nimi Dobrą Nowiną i budować z relacje.

“A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło, i przysiedli się do Jezusa i Jego uczniów”

Mat. 9:10