Noclegownia “Nasz Dom”

Noclegownia “Nasz Dom” jest prowadzona całorocznie oraz całodobowo. Informacji kontaktowych proszę szukać w zakładce “kontakt”.

Najważniejsza wizją jest udzielanie wsparcia materialnego osobom wykluczonym społecznie oraz przekazanie nadziei i wiary dla osób potrzebujących, na wzór Jezusa Chrystusa. Pragniemy docierać do ludzi w naszym społeczeństwie, by okazać im bezinteresowną miłość, dać możliwość zmiany oraz wskazać drogę wyjścia z ich problemów.

Pokoje w noclegowni

Noclegownia „Nasz dom” prowadzona jest przez ludzi mających różne historie i doświadczenie, jednak ich wspólnym celem jest niesienie pomocy i Ewangelii ludziom z najbliższych okolic. Współpracujemy ze Szkołą Misyjna na Ukrainie, która co pewien czas przysyła nam misjonarzy, którzy pomagają nam pomagać innym oraz zdobywają doświadczenie. Nie możemy też pominąć zaangażowania ze strony mieszkańców Noclegowni „Nasz dom”, którzy pomagają przy wszelkich działaniach na rzecz swojego „domu”, pracach remontowych, dbają o wszystko od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Dbają o siebie nawzajem, gotują i sprzątają, dbają o wizerunek noclegowni, co przekłada się na bardzo rodzinną atmosferę.

Pokój na piętrze

Dzięki współpracy z innymi placówkami w naszym mieście i odpowiedniemu finansowaniu udało się przeprowadzić szereg szkoleń, podczas których mieszkańcy noclegowni nauczyli się jak napisać dobre CV i list motywacyjny, jak wypełniać różnego rodzaju wnioski urzędowe, jak i gdzie złożyć wniosek na mieszkanie lub na grupę inwalidzką czy tez rentę. Mieszkańcy noclegowni otrzymują tez wsparcie pedagogiczne, dzięki któremu kilka osób podjęło naukę w zaocznej szkole. Dzięki m.in. takim działaniom kilka osób znalazło pracę i zaczęło się usamodzielniać, kilka osób otrzymało mieszkania, w życiu wielu osób poprawiły się relacje rodzinne, jedna osoba której udało się pomóc przeszła pomyślnie operację i dzisiaj może funkcjonować bez wspomagaczy typu kula czy laska. W prowadzeniu naszej noclegowni główną pomoc otrzymaliśmy z Gminy Świebodzin i od mieszkańców Świebodzina.