O nas

Celem naszej Fundacji jest docieranie do osób z problemem uzależnienia i ich rodzin. Działamy na rzecz przeciwdziałania bezdomności i wykluczenia społecznego poprzez aktywizację osób długotrwale bezrobotnych oraz bezdomnych.
Na dzień dzisiejszy staramy się realizować nasza założenia, prowadząc:

  • noclegownie dla bezdomnych “Nasz Dom”;
  • spotkania “Coffee House” – przeciwdziałające alkoholizmowi i narkomanii;
  • punkt konsultacyjny pod kątem uzależnień i działań profilaktycznych.

Wizja Fundacji zawarta jest w księdze Izajasza 61:1:

“Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie”

Księga Izajasza 61:1 (BW)

Aby osiągnąć nasze cele i kompleksowo wspierać podopiecznych współpracujemy z:

  • Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie;
  • Ośrodkami Pomocy Społecznej;
  • Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy oraz darczyńców do wsparcia finansowego lub materialnego.